Et modent logodesign

Oppgaveforklaring:

Oppgaven går ut på å designe en logo utifra et begrep eller følelse.

 

Moden

Ordet moden kan tolkes på flere ulike måter. En frukt kan være moden når den er klar til å høstes og en person kan bli moden i eldre alder. Når jeg fikk ordet moden tolket jeg det som når en person er fult utviklet og har nådd en endelig og ønsket tilværelse. Da har man blant annet gått igjennom en prosess og opplevd ulike erfaringer man tar med videre i livet. Med tanke på dette kom jeg frem til flere ulike løsninger på hvordan en logo kan beskrive dette begrepet.

 

Skisser logo-80

 

Skisser

Et trekk som går igjen i skissene til logoforslagene er de ulike veiene man går igjennom i løpet av livet for å bli moden. Jeg har tolket det slik at i løpet av livet, spesielt ungdomstiden er det flere ulike retninger og valg en må ta før man er moden. Det er derfor det er blitt brukt flere streker på alle forslagene for å symbolisere de ulike retningene og valgene man tar i livet. Videre har jeg tolket det å være moden med å det å være fri og å ha funnet sin vei og mening med livet. Med tanke på dette er det blitt brukt en pil på noen av skissene for å vise at man har funnet sin retning og en abstrahert fugl som sprer vingene for å signalisere frihet. Hvite fugler er veldig ofte assosiert med frihet, og en kan blant annet se på frihetsduen som bevis på dette. Etter å ha utviklet logoforslagene, forbedret jeg den ene og kom frem til min endelige logo som jeg skal utdype mer om.

 

Ferdig logo-80.jpg

 

Ferdig Logo

Det er flere ulike årsaker til at jeg gikk for dette som mitt endelige logoforslag til ordet “moden”. Logoen er gjenkjennbar og lett å rekonstruere og symbolikken passet bra. I tillegg passer den bra mot mange ulike bakgrunner og størrelser, noe som gjør designet responsivt. Som nevnt i sted symboliserer de ulike linjene på bunnen av logoen de ulike retningene og valgene i livet man må ta før man er moden. Disse linjene samles så til en pil som symboliserer at man har funnet og valgt retningen sin i livet og dermed er moden. Dette kan spesielt siktes til ungdomsårene i livet der en ikke helt er sikker på hva en vil gjøre med livet sitt og man står fremfor flere dilemmaer som innebærer alt fra hvem man har lyst til å være som person til hva man har lyst til å bli. Valgene er mange og det er kaotisk, men til slutt finner man løsningen på disse problemene og altså retningen i livet, og det er da man er moden som person. Videre er logoen organisk på bunnen, men mer kantete på toppen. De organiske formene på bunnen skal symbolisere at man ikke har en bestemt retning i livet og at det er mer flyt mellom hvem man skal være som person og andre dilemmaer. Disse organiske formene samles til en kantete form som skal vise at når man en moden så er det ikke flyt mellom valgene man tar, men heller en bestemt retning. Noe av det som gjorde logoen spesiell og passende for min del, er de ulike måtene den kan tolkes på og at den er visuelt pen å se på. Andre måter den kan bli tolket på er at hele logoen visualiserer en fugl, noe som assosieres med frihet. Den har også mange mange likhetstrekk med blomsten til en squashplante som vist under, der frukten er pilen på logoen. Dette kan videre tolkes som en squashplante som er klar til å spire eller er moden.

 

squashblomst_250

 

Forslag-80

 

Når det kom til fargevalg og bakgrunn til logoen testet jeg ut flere løsninger. Jeg hadde lyst til å gå for enten lys grønn eller mørkeblå farge til selve logoen. Dette kommer av at mørkeblå assosieres med erfaring og stabilitet, noe som gjenspeiler ordet “moden”. Videre er også mørkeblått den foretrukne fargen for bedrifter og var ifølge en undersøkelse favorittfargen til folk flest (zevendesign.com/color-association/) . Dette er greit å tenke på om logoen skal brukes til en bedrift. Fargen grønn assosieres med våren, nytt liv og fruktighet. Dette er greit med tanke på ordet “moden” fordi ordet kan sammenlignes med nytt liv der for eksempel planteliv spirer og modnes. Valget mellom grønn og mørkeblå ble sistnevnte, fordi jeg følte fargen både passet bedre med assosiasjonene og så visuelt finere ut. Når det gjelder bakgrunnsfargen til logoen stod jeg mellom mørkeblått mot hvitt eller oransje. Grunnen til at jeg vurderte oransje er fordi den er komplimentærfargen til blå på ittens fargesirkel, og logoen vil derfor stå mer ut og skal i teorien være tydeligere. Likevel synes jeg det ble litt for voldsomt med disse to fargene og resultatet ble litt overrumplende. Dette var ikke tilfellet med hvitt og mørkeblått sammen der jeg synes fargene komplimenterte hverandre fint. Først og fremst ble logoen simpel, lett og fikk et flatt design noe som kjennetegner moderne logoer og tidløse logoer. Videre har også hvit flere assosiasjoner deriblant frihet og positivitet. Dette er noe som ordet “moden” kan tolkes som, der man oppnår frihet og positivitet når man har funnet retningen i livet sitt og er blitt moden.

 

Fargevalg-80

 

Typografien til en logo er svært viktig, og er tatt hensyn til i denne oppgaven. Det jeg gjorde var å teste ut ulike fonter som jeg assosierte med ordet “moden” og som passet inn i et logodesign. Assosiasjoner en kan ha med ordet er blant annet “orden” og “seriøst eller voksent”. Videre skal også logofonter ofte være enkle, uten for mye detaljer.  Med tanke på dette ønsket jeg å ta i bruk en font som var enkel, men samtidig ordentlig og seriøs . Da kom jeg frem til tre ulike forslag som vist under. Her har jeg lekt meg med ulike skriftfamilier og fonter, med og uten seriffer. Jeg endte opp med fonten til venstre nedenfor fordi den stod i stil med resten av logoen og fordi den er ordentlig og simpel som følger av at den mangler seriffer, i tillegg til at den er moderne og tidløs.

 

Typografi-80

 

Til slutt er det verdt å nevne at logoen tilfredsstiller de fem prinsippene ved en effektiv logo som vist på bildet under.

 

principles-of-effective-logo-design3.jpg

 

Det er flere ting jeg kunne gjort annerledes i løpet av begge delene av denne oppgaven. Først og fremst kunne jeg jobbet med flere ulike utgangspunkt og tolkninger av oppgaven, så det hadde blitt litt mer variasjon i logoforslagene og stiliseringene. Videre kunne det ha blitt gjort en enda grundigere jobb med valg av farger og fonter. Det er flere ulike farger og fonter som kunne ha blitt utforsket og kartlagt med tanke på hvilke assosiasjoner de gir og betydningen av dem. På tross av dette mener jeg sluttresultatet resulterte i en logo som kan bli brukt til alle slags formål samt en stilisering, pluss abstraksjon som svarte fint på oppgaven.

 

 

Kilder

http://zevendesign.com/color-association/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s